Holtsmark WEB OG IT  
  Forside | Produkter | Linker | Kontakt


§2b


     Forside
Domenesøk
Tomcat
PHPMarkedsføringsloven § 2b. Begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder

Det er forbudt i næringsvirksomhet uten mottakerens forutgående samtykke å rette markedsføringshenvendelser til fysiske personer ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsmetoder som tillater individuell kommunikasjon, som for eksempel elektronisk post, telefaks eller automatisert oppringningssystem (talemaskin).

Krav om forhåndssamtykke etter første ledd gjelder likevel ikke for markedsføring der den fysiske personen kontaktes muntlig ved hjelp av telefon.

Krav om forhåndssamtykke etter første ledd gjelder heller ikke markedsføring ved hjelp av elektronisk post i eksisterende kundeforhold der den næringsdrivende avtaleparten har mottatt kundens elektroniske adresse i forbindelse med salg. Markedsføringen kan bare gjelde den næringsdrivendes egne varer, tjenester eller andre ytelser tilsvarende dem som kundeforholdet bygger på. Når den elektroniske adressen samles inn, og eventuelt ved hver enkelt senere markedsføringshenvendelse, skal kunden enkelt og gebyrfritt gis anledning til å frabe seg slike henvendelser.

Med elektronisk post menes i denne bestemmelse enhver henvendelse i form av tekst, tale, lyd eller bilde som sendes via et elektronisk kommunikasjonsnett, og som kan lagres i nettet eller i mottakerens terminalutstyr inntil mottakeren henter den. Herunder omfattes tekst- og multimediemeldinger til mobilt elefon (SMS og MMS).

Ehandelslovens bestemmelser, herunder § 9 om elektronisk markedsføring, gjelder i tillegg til bestemmelsen her.

Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som omfattes av første ledd..


Les mer: http://www.forbrukerombudet.no/index.gan?id=69Section 2b. Restrictions on the use of certain methods of communication

It is prohibited in the conduct of business to direct marketing at consumers using methods of telecommunication which permit individual communication, such as electronic mail, text messaging services to mobile telephones, facsimile or automatic calling machine, without the prior consent of the recipient.

The prior consent required in accordance with paragraph one is, however, not applicable to marketing where the consumer is contacted orally by telephone.

The Ministry can issue regulations containing more detailed provisions on the scope of paragraph one.

Read more: http://forbrukerombudet.no/index.gan?id=706&subid=0
Ingen reklame! No spam! Read these rules!
© Copyright Holtsmark WEB OG IT. English translate? Terms/Vilkår
Sist endret: Sun 19/02/2017 02:47:08 pm
Alle priser er oppgitt uten MVA(normalt 25%) om ikke annen informasjon er gitt.
Forbehold om skrive-/trykkfeil og prisendringer.